DANIŞTAY HİZMET BİNASI

Yarışma Projesi

 

İşveren: Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı / Yeri:Ankara / Alanı: 80.000 m2 / Tarihi: 2008