KEYCITY INCEK RESIDENCE

Mimari ve Mühendislik Uygulama Projeleri

Kaan Eyüboğlu / İnşaat Yeri:Ankara / Alanı:25.000 m2 (94 konut) / Tarihi: 2014